Intocht Sinterklaas - Heel

Locatie: aanlegplaats aan het einde van de Wessemerweg

Beschrijving:

Sinds jaar en dag organiseerde “De Zjwarte Kreije” onder de vlag van Hepapolos de sinterklaas intocht in Heel.
28 September 2018 is Stichting Intocht Sinterklaas Heel opgericht en staan we geheel op eigen benen.

Ook dit jaar zullen Sinterklaas en zijn pieten weer een bezoek brengen aan Heel en wel op zaterdag 24 november 2018. De pakjesboot verwacht om ongeveer 14.00 uur aan te meren aan de kade aan de Wessemerweg te Heel.

Voor de organisatie van dit evenement zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de subsidie van de gemeente Maasgouw en vrijwillige donaties. 
Wij doen daarom een beroep op u voor een vrijwillige donatie die bijdraagt aan het welslagen van dit evenement.

Het is mogelijk om uw donatie over te maken op rekeningnummer
NL56 RABO 0334 0781 05 t.n.v. Stichting Intocht Sinterklaas Heel.

Met uw bijdrage kunnen we er weer een onvergetelijk evenement van maken voor uw zoon, dochter of kleinkind.

Namens het bestuur van Stichting Intocht Sinterklaas Heel willen wij u bij voorbaat danken voor u wel willende medewerking.

Met vriendelijke groet,
Stichting Intocht Sinterklaas Heel

Zoek je de organisatie van dit evenement, probeer dan de weblinks bij meer informatie. Wil je helpen dit overzicht nog completer te maken met meer info of heb je foto's/video's? Plaats het bij de reacties of stuur een e-mail!

Andere intochten in de buurt
8 dichtstbijzijnde weergegeven

Reacties